GRADE PK-K

Zajęcia z języka polskiego w przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu ( 2x30 min).

Dzieci bawią się wtedy po polsku, omawiają różne tematy związane z otaczającym je światem. Pracują nad wzbogaceniem słownictwa, budowaniem bogatych i coraz bardziej złożonych struktur językowych.

Czytamy polską literaturę, zgadujemy zagadki, śpiewamy piosenki, pląsamy... - wyrażamy siebie w swoim pierwszym języku.