GRADE 3

Na lekcjach języka polskiego w klasie trzeciej uczniowie szkolą umiejetność płynnego, poprawnego i wyrazistego czytania, koncentrując się na doskonaleniu cichego czytania ze zrozumieniem. Potrafią już samodzielnie wyodrębniać postacie i wydarzenia w utworach literackich oraz wyszukiwać potrzebne informacje w tekście.

Utrwalają wiedzę na temat podstawowych części mowy i zasad ortograficznych. Ćwiczą dwuznaki i zmiękczenia.

Samodzielnie piszą wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące czytanych tekstów.

Trzecioklasiści wprowadzani są w świat różnorodnych form wypowiedzi pisemnych (opis, opowiadanie, list, zaproszenie, ogłoszenie).

Ćwiczą wypowiedź ustną – pod względem spójności, logiki i poprawności gramatycznej.

Poznają polską twórczość literacką i poetycką; zarówno w klasie jak i poprzez samodzielne czytanie lektur w domu.