GRADE 2

Na lekcjach języka polskiego w klasie drugiej uczniowie uczą się czytać: płynnie, poprawnie i wyraziście. Nabierają stopniowo umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.

Potrafią wyodrębniać postacie i wydarzenia w utworach literackich oraz wyszukiwać informacje w tekście. Dzieci poznają podstawowe części mowy i zasady ortograficzne.

Ćwiczą poprawne użycie dwuznaków i zmiękczeń.

Nabierają umiejętności pisania wyczerpującej odpowiedzi na pytania, dotyczące czytanych tekstów. Pod koniec roku szkolnego, zaczynają tworzyć samodzielne, krótkie wypowiedzi pisemne na zadany temat.

Doskonalą wypowiedź ustną – pod względem spójności, logiki i poprawności gramatycznej.

Poznają polską twórczość literacką i poetycką; zarówno w klasie jak i poprzez samodzielne czytanie pierwszych lektur w domu.