GRADE 4

Na lekcjach języka polskiego w klasie czwartej uczniowie czytają płynnie, poprawnie i wyraziście, koncentrując się na doskonaleniu cichego czytania ze zrozumieniem. Potrafią samodzielnie wyodrębniać postacie i wydarzenia w utworach literackich oraz wyszukiwać potrzebne informacje w tekście.

Utrwalają wiedzę na temat części mowy i zasad ortograficznych.

Samodzielnie piszą wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące czytanych tekstów.

Wyrażają pisemnie swoja opinię na dany temat. Uczą się pisać poprawnie wypowiedzi pisemne tj. opis przedmiotu, krótką charakterystykę postaci, opowiadanie, list, zaproszenie, ogłoszenie).

Doskonalą umiejętność wypowiedzi ustnej pod względem spójności, logiki i poprawności gramatycznej.

Poznają związki frazeologiczne, przysłowia i powiedzenia; ćwiczą synonimy, homonimy i antonimy, rozszerzając w ten sposób swoje bogactwo językowe.

Zagłębiają się w polską twórczość literacką i poetycką; zarówno w klasie jak i poprzez samodzielne czytanie lektur w domu.