UOI connections

UNIT : HWOO (LUTY, MARZEC)

CENTRAL IDEA: Systems for trade and commerce are established and used to serve the needs and wants of communities.

KEY CONCEPT: Function, connection, systems

Unit czwarty to proces poznawania systemów i społeczności stworzonych przez człowieka. Chcemy, aby uczniowie zrozumieli, że język to system. W najbliższych miesiącach skupimy się na utrwaleniu dwuznaków oraz poznamy reguły, które ułatwią prawidłowo zapisywać słów ze zmiękczeniami.

Doskonalić będziemy umiejętność czytania. Samodzielna lektura (w klasie) „Opowiadań z piaskownicy” Renaty Piątkowskiej sprowokuje naszych młodych czytelników do rozmów o potrzebach, pragnieniach. Dzieci będą uczyły się ustnie i pisemnie wyrażać opinie na temat przeczytanych opowiadań.

Zainspirowani WALENTYNKAMI będziemy wspólnie zastanawiać się nad wartością przyjaźni, miłości – co w życiu jest ważne a co nie…

Na lekcji Polish Culture, nawiązując do handlu, poznamy polskie pieniądze. Bazując na poprzednim unicie, kiedy uczyliśmy się poprawnej pisowni podstawowych liczebników będziemy uczyć się nominałów (banknoty i monety). Chcemy rozbudzić historyczną ciekawość dzieci i poznamy postaci, których wizerunki widnieją na banknotach. Zabawa w sklep będzie gruntem do doskonalenia kompetencji językowych związanych z systemem pieniężnym i handlowym oraz jednocześnie chciałybyśmy aby była to okazja do rozwijania prawidłowych postaw związanych z relacjami społecznymi. Dzieci będą uczyć się jak dyskutować. Negocjować, aby przekonać pozostałych członków swojej drużyny do swojej racji, zyskać jak największą liczbę zwolenników dla swoich planów/potrzeb by móc je zrealizować w sklepie (za wspólne pieniądze). Dzięki literaturze poznamy związki frazeologiczne i zwroty związane z pieniędzmi.


UNIT: HOW THE WORLD WORKS

CENTRAL IDEA: People apply their understanding of forces to invent and create.

KEY CONCEPT: Form, function, causation, forces, innovation


Unit trzeci obfituje w święta: Andrzejki, Mikołajki, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Dzień Babci i Dziadka. Nasze spotkania przybliżą dzieciom zwyczaje związane z ważnymi datami. Dzieci opowiedzą jakie znają różnorodne sposobami celebrowania świąt prezentowanych w międzykulturowej społeczności ASW. Dzieci będą eksponowane na teksty literackie poświęcone zimie i polskim tradycjom.

Spotkamy się na lekcji z bohaterami książki pt. „Muszla” . Uczniowie będą odnajdywać w tekście odpowiedzi na zadane im pytania, a następnie zapisywać je pełnymi zdaniami.

Pojawi się temat tęsknoty, który będzie pretekstem do klasowych dyskusji i gruntem, na którym dzieci będą wyrażać własną opinię. Tematy świąteczne i literatura będą rozbudzać w dzieciach potrzebę doskonalenia postaw: opiekuńczości, bycia otwartym na nowe i potrzeby komunikowania się dla lepszego zrozumienia siebie i otaczającego nas świata.

Nowym wyzwaniem będą zadania czytania ze zrozumieniem, gdzie drugoklasiści nie tylko będą czytać, ale ważne będzie samodzielne zrozumienie tego co czytają, aby następnie móc wykonać zadania oparte na tych tekstach.

Rozumienie poleceń i udzielanie trafnych, wyczerpujących odpowiedzi, to kolejny krok w doskonaleniu umiejętności pisania i czytania.

Zmierzymy się z kolejnymi zasadami ortograficznymi (ó wymienne i rz po spółgłosce).

Przed nami intensywne tygodnie zgłębiania zasad i reguł otaczającego nas świata i samodoskonalenia.


UNIT: WHERE WE ARE IN TIME AND PLACE: The relationship between geography and human settlement is complex.

CONCEPTS: Form, Causation, Connection, Geography, Settlement, Maps

Podczas najbliższych tygodni na lekcjach języka polskiego będziemy doskonalić umiejętność pisania i czytania. Poznamy kolejne dwuznaki- rz, ch, dz, dż, dź. Dzięki omawianym książkom z serii „Żabek i Ropuch” Lobe, uczniowie spróbują zrozumieć zjawisko zależności, oraz wzbogacą swoją wiedzę o cykl rozwojowy żaby. Jednocześnie dzieci będą bogacić słownictwo związane ze światem przyrody. Dzieci sprowokowane przygodami bohaterów książki będą zastanawiać się nad wyborami, konsekwencją ich decyzji i nad silną wolą, która niekiedy może mieć pozytywny wpływ na proces decyzyjności (np.wybór tego co powinny jeść). Utrwalimy nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

Postaramy się znaleźć czas na spontaniczne pisanie, aby rozwinąć skrzydła młodym twórcą.

Skupimy się również nad nazewnictwem formam terenu, wspierając zajęcia odbywające się w języku angielskim. Poznamy kolejne polskie legendy – o Warsie i Sawie oraz o Złotej Kaczce. Partycypując w wydarzeniach UN Day będziemy celebrować wielokulturowość naszej społeczności i utrwalimy symbole naszej ojczyzny. Oczywiście nie zapomnimy o 100-leciu Niepodległości.