UOI connections

UNIT: HWOO ( 1/2 MARCA - KWIECIEŃ)

CENTRAL IDEA: Technology affects the way people access, process and share information, and connect with each other.

KAY CONCEPTS: Function, connection, responsibility

Podczas kolejnych tygodni uczniowie będą doskonalić umiejętność komunikacji. Dzieci będą dążyły do zrozumienia, że dzięki umiejętnościom: pisania, czytania i mówienia wymieniamy informacje, jesteśmy dla siebie zrozumiali i to nas wyróżnia spośród innych stworzeń na Ziemi. Zdolność komunikacji wymaga nieustannego doskonalenia i uczniowie powinni mieć świadomość potrzeby i odpowiedzialności za ten proces. Zwrócimy uwagę na precyzję naszych komunikatów.

Uczniowie spotkają się z poezją - ucząc się zasad recytacji. Nasza Ziemia jako masz dom, nasze miejsce na świecie oraz nasze obowiązki wobec niej będą tematem prezentowanych utworów poetyckich. Będziemy również czytali ze zrozumieniem zarówno krótkie teksty informacyjne jak i większe pozycje literackie.

Pisanie o sobie, naszym stosunku do otaczającego nas świata będzie płaszczyzną, gdzie uczniowie wykażą się kreatywnością a dzięki prezentacji swych prac ma forum klasy (łączeniu się przy użyciu technologii) będziemy lepiej poznawać siebie nawzajem.

Budząca się do życia przyroda, nadchodząca wiosna i obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi pozwolą uczniom poczuć się częścią świata, poszerzyć wiedzę na temat naszej planety i rozbudzą za nią odpowiedzialność. Jako społeczność będziemy dyskutować o relacjach z drugim człowiekiem, odpowiedzialności za grupę i za nas samych. Będziemy poprzez ekspozycje na teksty kultury i dyskusje klasowe rozwijać prawidłowe, pozytywne postawy oraz zdrowe relacje międzyludzkie – tym samym biorąc odpowiedzialność za otaczający nas świat.

„Wyjrzyjmy przez okno” i poświęcimy czas na odkrycie ciekawostek o tej części Polski gdzie mieszkamy – Nizinach. Skupimy się na wymianie wiadomości, doświadczeń związanych z celebracją świąt Wielkanocnych w Polsce i innych miejscach na świecie. Dzięki zaangażowaniu w literaturę i umiejętności korzystania z osiągnięć techniki będziemy mogli współpracować i dzielić się efektami naszej pracy.

W czasie nauki uczniów będzie wspierać technologia – będziemy używać komputerów do pisania i komunikowania się z innymi.


UNIT: WTP ( 1/2 stycznia - 1/2 marca)

CENTRAL IDEA: Migration is a response to challenges, risks and opportunities and it changes populations over time.

KEY CONCEPTS: Causation, Change, Perspective, Migration, Empathy

Czwarty unit osadzony jest w karnawale. Będziemy próbowali zrozumieć dlaczego jest karnawał, jak wygląda ten czas na świecie a przede wszystkim w Polsce. Jak na przestrzeni czasu zmieniają się zwyczaje karnawałowe w Polsce i jakie są tego przyczyny.

Poznamy słowo MIGRACJA i będziemy zastanawiać się jaki jest jej wpływ na wygląd naszego współczesnego karnawału. Spojrzymy również na migracje poprzez pryzmat związku przyczynowo - skutkowego. Tematy poruszane na Polish Culture - Pojezierza, Niziny - będą pretekstem do znalezienia wytłumaczenia dla migracji w Polsce. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie zrozumieli, iż jest ona odpowiedzią na wyzwania i szanse współczesności i jak bardzo zmieniają się kultura populacji w miarę upływu czasu.

Społeczność ASW jest najlepszym przykładem, że istnieje zjawisko migracji toteż podkreślimy znaczenie takich cech ucznia PYP jak: bycie otwartym na nowe, szacunek do innych, tolerancja i empatia, czyli cechy potrzebne człowiekowi niezależnie od czasu czy miejsca.

Zajęcia języka polskiego wypełnione będą próbami do przedstawienia pt. Smok Podwawelski. Dzieci znające legendę pt. „Smok Wawelski” dzięki pracy z tekstem nauczą się czym jest komedia, pastiż. Doskonalić będą umiejętności recytatorskie, ruch sceniczny oraz utrwalą słowa związane z teatrem (scena, kurtyna, publiczność, scenografia, gest, dykcja, akcent…)

Chcemy, aby dzięki pracy nad spektaklem czwartoklasiści zrozumieli pojęcie odpowiedzialności, współpracy, zmierzenia się z wyzwaniem, pokonali wstyd i tremę. Poczują na własnym przykładzie jakie znaczenia dla pracy zespołowej ma indywidualne zaangażowanie. Zarejestrowane przedstawienie będzie okazją do refleksji, okazją do zastanowienia się co mogę zrobić lepiej następnym razem, co było dobrego w przedstawieniu? Uczniowie będą mieli okazję do podbudowania własnej wartości oglądając swe dokonanie i konfrontując swoją prace z oceną publiczności.

Poświęcimy tez czas na gramatykę i doskonalenie umiejętności pisania opowiadania.

Lektury do wyboru:

1. „Przyjaciele”G. Kasdepke, M. Stanisławska - Meysztowicz

2. „Fotografia nieba” W. Witter


UNIT : HOW WE EXPRESS OURSELVES

CENTRAL IDEA: Rituals, traditions and artifacts provide a window into people’s beliefs and values.

KEY CONCEPTS: Form, perspective, reflection, religion, beliefs

Unit trzeci osadzony jest na przełomie jesieni i zimy. Właśnie te pory roku będą bohaterkami wierszy, z którymi spotkają się czwartoklasiści. Podczas zajęć omówimy zwyczaje związane z Andrzejkami, Mikołajkami, Bożym Narodzeniem , Sylwestrem i Nowym Rokiem. Obchody wymienionych świąt są głęboko osadzone w Słowiańskiej kulturze. Będziemy się zastanawiać, jak obchodzone święta i tradycje wpływają na nasza codzienność.

Czy zwyczaje, którym hołdujemy wynikają z naszych przekonań czy przyzwyczajeń? Nie zapomnimy o Dniu Babci i Dziadka.


Wiele miejsca poświęcimy na spotkania z gramatyką (czasownikiem

i rzeczownikiem) oraz doskonalenie ortografii.

Omówimy książkę Joanny Olech pt. “Pompon w Rodzinie Fisiów”.

Unit: HOW THE WORLD WORKS

CENTRAL IDEA: Energy may be harnessed, converted, transformed and used to support human progress.

CONCEPTS: Form, Change, Reflection, Energy, Progress, Scientific Thinking

W omawianym okresie klasa czwarta skupi się na umiejętności czytania tekstów informacyjnych. Uczniowie będą czytali różne teksty dzieląc się z kolegami informacjami, które z nich wynieśli.

Książka Jana Brzechwy pt.”Akademia Pana Kleksa” będzie pretekstem do rozważań nt. szkoły, przeżywanych w niej przygód czy uczuć dzieci.

Będziemy doskonalili umiejętność pisania opowiadania z dialogiem. Nieodłącznym elementem spotkań będzie praca nad doskonaleniem czytania i pisania (szczególnie ortografia).

Na lekcjach polskiej kultury uczyć będziemy się mapy hipsometrycznej Polski – czyli jaki jest kształt terenu naszego kraju ze szczególnym skupieniem na pasie ukształtowania- pobrzeżu.

Oczywiście nie zapomnimy o zaprezentowaniu naszego kraju w ramach obchodzonego w ASW międzynarodowego dnia oraz wytłumaczeniu dzieciom co kryje w sobie Dzień Niepodległości